Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2016

Ὀρφικὸς Ὕμνος Ἀθηνᾶς


René-Antoine Houasse - Minerva


θυμίαμα ἀρώματα 

Παλλὰς μουνογενής, μεγάλου Διὸς ἔκγονε σεμνή, 
δῖα μάκαιρα θεά, πολεμοκλόνος, ὀβριμόθυμε, 
[ἄρρητ', εὐρήτη, μεγαλώνυμος, ἀντροδίαιτε· 
ἣ τε διαΐσσεις ὑψαύχενας ἀκρωρείας, 
ἠδ' ὄρεα σκιόεντα, νάπῃσί τε σὴν φρένα τέρπεις]. 
ὁπλοχαρής, οἰστροῦσα βροτῶν ψυχὰς μανίῃσιν· 
γυμνάζουσα κόρη, φρικώδη θυμὸν ἔχουσα. 
Γοργοφόνος, φυγόλεκτρε, τεχνῶν μῆτερ πολύολβε. 
ὁρμάστειρα, φίλοιστρε κακοῖς, ἀγαθοῖς δὲ φρόνησις 
ἄρσην μὲν καὶ θῆλυς ἔφυς, πολεμήτοκε μῆτι. 
αἰολόμορφε, δράκαινα, φιλένθεος, ἀγλαότιμε· 
Φλεγραίων ὀλέτειρα Γιγάντων, ἱππελάτειρα. 
Τριτογένεια, λύτειρα κακῶν, νικηφόρε δαῖμον, 
γλαυκώφ', εὑρεσίτεχνε, πολυλλίστη βασίλεια 
ἤματα καὶ νύκτας αἰεὶ νεάτῃσιν ἐν ὥραις, 
κλῦθί μευ εὐχομένου, δὸς δ' εἰρήνην πολύολβον, 
καὶ κόρην ἠδ' ὑγίειαν ἐπ' εὐόλβοισιν ἐν ὥραις. 


B. Spranger - Minerva triumphs over Ignorance


Μετάφραση 

 Ώ Παλλάδα μονογενής, πού είσαι το σεμνό τέκνον του μεγάλου Διός, 
σεβαστή μακαριά θεά, πού διεγείρεις τον θόρυβο του πολέμου, 
κρατερόκαρδε. 
Σύ αγαπάς τα όπλα οιστρηλατείς (ξεσηκώνεις) τις ψυχές των ανθρώπων με μανίες 
είσαι ή κόρη πού γυμνάζεις (ασκείς) καί έχεις φρικτήν οργήν 
(διότι τρομάζουν με την Οργή σου). 
Εσύ εφόνευσες την Γοργόνα, αποφεύγεις το συζυγικό κρεβάτι, 
αλλά είσαι ή πολυευτυχισμένη μητέρα των τεχνών. 
Εσύ παρέχεις παρορμήσεις, αγαπάς να ξεσηκώνης οίστρον (μανίαν) εις τους κακούς, 
εις τους ανθρώπους όμως είσαι ή φρόνησις (ή φρονιμάδα) 
εγεννήθης εκ φύσεως αρσενική καί θηλυκή, 
εσύ γεννάς τους πολέμους, αλλά είσαι και ή σύνεσις. 
Ποικιλόμορφε, πού βλέπεις με οξύτητα, ενθουσιαστική, 
πού έχεις λαμπράν τιμήν εσύ εξωλόθρευσες τους Φλεγραίους γίγαντας, 
εσύ οδηγείς τους ίππους. 
Είσαι ή Τριτογένεια μας απαλλάσσεις από τα κακά, 
είσαι ή θεά. πού μας φέρεις την νίκην ή γαλανομάτα, 
ή εφευρίσκουσα τέχνας, ή βασίλισσα πού δέχεται πολλές ικεσίες 
ήμερα καί νύχτα πάντοτε στις τελευταίες ώρες άκουσε τις ευχές μου 
καί δόσε μας είρήνην, πού παρέχει πολλήν εύτυχίαν, 
καί ικανοποίησιν καί υγείαν μ’ ευτυχισμένες ώρες.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου